Blog

Sığır-İnek-Düve Hayvancılığı Destekleri

Sığır-İnek-Düve Hayvancılığı Destekleri

      T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ülkemizde hayvan yetiştiriciliğini desteklemek adına çeşitli girişimleri bulunmaktadır. Hayvancılığı desteklemek adına çeşitli teşviklerde bulunan bakanlık; Buzağı-Malak desteği adı altında büyükbaş hayvancılığının yaygınlaşması adına cazip teklifler sunmaktadır. Sığır, inek ve düve hayvancılığı adına verilen destekler de bu başlık altında değerlendirilmektedir. Manda dâhil besilik erkek sığır desteklemeleri de bakanlık tarafından hayvancılara verilmektedir. Bunların yanında 2017 yılının Eylül ayında yürürlüğe giren kanun kapsamında, %30 hibeli düve alım desteği uygulanmaktadır. Ülkemizde hayvancılık sektörüne yapılan yatırımların, tüketim ihtiyacını karşılayamayacak değerlerde olduğu görülmektedir.

Bunun sonucu olarak et fiyatlarında büyük bir artış gözlemlenmektedir. İthal et uygulaması gibi tedbirlerin, et fiyatlarını geçici olarak düşürebildiği, bu uygulama ile kalıcı bir fiyat düşüşü yaşanamayacağı görülmektedir. Ayrıca yapılan desteklemeler sayesinde hayvancılık alanında istihdam elde edilmesi amaçlanmaktadır. Şehirlere göçün önüne geçebilmekten, et fiyatlarını düşürmeye kadar birçok olumlu etkisi bulunan hayvancılık destekleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından bakanlık internet sayfasından halka duyurulmaktadır.

Son yıllarda büyükbaş hayvan yetiştiriciliği konusunda ilgili bakanlık tarafından birçok destek ve teşvikin üreticilere verildiği görülmektedir. Bu destek ve teşvikler sayesinde, üretim hedeflerinin yakalanması hedeflenmektedir. Özellikle belli coğrafyalara yapılan destekler sayesinde, köyden kente göçün de önüne geçmek hedeflenmektedir. Et fiyatlarının belli seviyelerde tutulabilmesi ve ihtiyacın yeterli miktarda karşılanabilmesi için; mevcut kapasitelerin artırılması ve sektöre yeni yatırımcıların çekilmesi gerekmektedir.

Devlet tarafından yapılan destekler ve teşvikler sayesinde, bu hedeflere ulaşabilmek mümkün olmaktadır. Bu sebeple ülke ekonomisi için son derece büyük bir önem taşıyan büyükbaş hayvan yetiştiriciliği sektörüne yönelik çeşitli teşvikler gündeme gelmektedir.

Damızlık Düve Alım Desteği

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı olan Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından 2017 yılında düzenlenen düve alım desteği, tüm yetiştiricilere resmi gazete tarafından duyurulmuştur. TÜRKVET’e kayıtlı olan sığır yetiştiricilerinin yararlanabildiği bu destekten, bakanlık tarafından belirlenen illerde tesisin bulunması zorunluluğu bulunmaktadır. Damızlık düve alım desteğinden yararlanabilecek iller; Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van ve Yozgat olarak listelenmektedir. Bu illerde bulunan, TÜRKVET’e kayıtlı işletmelere; en az 20 adet, en fazla 200 adet düve alım bedelinin %30’u hibe edilmektedir. Çeşitli sebeplerle ülkemizde damızlık düve alımının desteklendiği görülmektedir. Bu desteklemeden yararlanabilmek için, işletmenin belirli şartlara haiz olması beklenmektedir. Ayrıca ülkemizin her ilinde damızlık düve alım desteği uygulanmamaktadır. Damızlık düve alım destekler sayesinde, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği sektöründe hareketlilik hedeflenmektedir.

 

Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi

En son 2016 yılında resmi gazetede yayınlanan tebliğe göre, damızlık düve yetiştiriciliğinin desteklenmesine ilişkin uygulama esasları yetiştiricilere bildirilmiştir. Damızlık düve yetiştiriciliği yapan tesislerin kurulması, ülkemizde ihtiyaç duyulan damızlık gebe düvelerin yurt içinden karşılanması, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması ve sermayenin ülke içerisinde kalmasını sağlamak için bu desteklemelerin yapıldığı bakanlık tarafından bildirilmektedir. Damızlık düve yetiştiriciliği desteğinden yararlanabilmek için; damızlık sığır yetiştiricileri birliğine üye olunması gerekmektedir. TÜRKVET sistemine en az 3 yıl kayıtlı, aktif sığır işletmesi olan gerçek kişilerin veya tüzel kişilerin, bireysel veya topluca yapacakları, 500 baş kapasiteye sahip tesisin bulunması gerekmektedir. Projeli sütçü, etçi veya kombine saf ırk damızlık düve üretimi ve ticari gebe düve satışı için sağlık sertifikasına sahip yeni işletme kurulması ya da mevcut olan işletmenin kapasitelerini 500 baş ve üzeri olacak şekilde artırılması ile rehabilitasyon işlemleri için yapılacak yatırımlara hibe uygulanmaktadır. Damızlık düve yetiştiricilerinin desteklenmesi sayesinde, sektörde rahatlama hedeflenmektedir.

Besilik Erkek Sığır Desteği Nasıl Yapılmaktadır?

Ülkemizde hayvancılığın desteklenmesi adına, ilgili bakanlık tarafından çeşitli teşvikler verilmektedir. Manda dahil olmak üzere yurt içinde doğmuş, kesin tarihine kadar son 90 gününü başvuru sahibinin işletmesinde geçirmiş ve en az 12 aylık yaşı tamamlamış erkek sığırlara bakanlık tarafından belirlenen miktarda teşvik uygulaması yapılmaktadır. Bu teşvikten yararlanabilmek için, başvuruya konu olan hayvanın TÜRKVET’e kayıtlı olması gerekmektedir. Kesim işleminden sonra yapılan besilik erkek sığır desteğinde; kesimhane kesim ücreti faturası veya alındı makbuzu, kesimi yapılacak hayvanın veya karkasının alım ve satımına ilişkin fatura veya müstahsil makbuzu, işletmenin tescil belgesi, hayvan pasaportu ya da hayvanın kesim için nakliyesinin yapılacağı yere göre veteriner sağlık raporu istenmektedir. Bu belgelerin yanı sıra; kesimi yapılacak hayvanın TÜRKVET’ten düşümünün yapıldığına dair belge, kesimhane resmi veteriner hekimi tarafından ya da yetkilendirilmiş veteriner hekimi tarafından onaylanmış kesim cetveli, sözleşmeli besicilik yapan hayvan yetiştiricileri için ekinde sözleşmeye tabi hayvanlara ait kulak küpe numaralarının yazılı olduğu sözleşme örneği istenmektedir. Bu şartlara sahip olunduktan ve belirtilen evraklar tanzim edildikten sonra, besili erkek sığır desteğinden yararlanılabilmektedir. Besilik erkek sığır üretiminin artırılması ile birlikte, et fiyatlarının kontrol altına alınabildiği görülmektedir.

Sığır, İnek ve Düve Hayvancılığı Desteklerinin Yapılma Sebebi

Ülkemizde büyükbaş hayvancılığının yaygınlaşması ve tüketim ihtiyaçlarının karşılanabilmesi adına üretimin artırılması adına yapılan teşviklerin, çeşitli dönemlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından üreticilere verildiği görülmektedir. Et ve süt fiyatlarında yaşanan yükselişin başlıca sebebi, yem ve diğer etkenlerin fiyatlarında görülen artış ile mevcut kapasitelerin yetersiz oluşundan kaynaklandığı görülmektedir. Bu durumun önüne geçilebilmesi ve iyileştirilebilmesi adına yapılan destekler sayesinde, fiyatlarda düşüş ve üretim kapasitelerinin artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca belirli illere özel olarak yapılan desteklemeler sayesinde, köyden kente göçün önüne geçmek hedeflenmektedir. Köye dönüş projelerinde de bu tür desteklerin etkili olduğu görülmektedir. Birçok ülkede uygulanan teşviklerle, üretim kapasitelerinin artırılabildiği görülmektedir. Ülkemizde de üretimin tüketimi karşılamaması ve fiyatların dengelenmesi adına et ithalatının giderek artan bir eğilimde gerçekleştiği görülmektedir. Bu konuda bakanlığın yaptığı teşvikler sayesinde, üretimin hedeflenen seviyelere çıkarılması hedeflenmektedir. Yeni girişimcilerin büyükbaş hayvan yetiştiriciliği sektörüne girmesi ve mevcut yatırımcıların üretim kapasitelerini artırabilmeleri adına yapılan destekler, belli olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Alınan tedbirler ve verilen destekler sayesinde, birçok üreticinin kapasite artırımı konusunda yatırım gerçekleştirdiği görülmektedir. Bu da hem istihdam hem de üretimi artıran en önemli etkenlerden biri olmaktadır.

Büyükbaş Hayvancılığının Önemi

En kaliteli protein kaynaklarından biri olan kırmızı ette ihtiyacın karşılanması adına büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin önemi son derece büyük olmaktadır. Süt üretiminde de ilk sırada olan büyükbaş hayvancılık, son derece önemli bir ekonomi kaynağı olarak üreticilere geçim kapısı olmaktadır. Et ve süt fiyatlarının belirli seviyede tutulabilmesi adında, üreticilerin sayısının artırılması hedeflenmektedir. Büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin sayısının artması ve mevcut tesislerin kapasitelerinin artırılması ile birlikte, et ve süt fiyatlarında düşüş hedeflenmektedir. Ayrıca istihdam artışı da bu yolla sağlanabilmektedir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bu konuda üreticilere verdiği çeşitli teşvikler, bu gelişmeleri hedeflemektedir. Üreticilerin aldığı teşvikler sayesinde, kapasiteleri artırabildiği, yeni girişimcilerin sektöre kazandırıldığı görülmektedir. Bu gelişmeler sayesinde hedeflenen seviyelere ulaşmak mümkün olacaktır. Gelişmiş ülkelerin tümünde, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği konusunda ilgili bakanlıkların aldığı çeşitli tedbirler bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir