Blog

Nasıl Katip Olabilirim?

Katip denince aklımıza ilk gelen adliyelerdeki evrak işleriyle uğraşan kesim olmaktadır. Katiplik yapan bir kişi sadece adliyelerde değil çoğu resmi kurum ve dairelerde çalışabilmektedir. Katiplik işi her resmi dairede yapılabilecek bir iş olduğundan dolayı çalışma alanı olarak da geniş bir kapsamı bulunmaktadır. Katiplik sekreterlik gibi bir iş olmasıyla dikkat çekmektedir. Eğer sizde katip olmak istiyor ve bu meslekte neler yapabileceğinizi öğrenmek istiyorsanız yazımızı okumaya devam edin.

Katibin Yer Aldığı Makamlar Ve Çalışma Alanları

Katibin zorunlu olarak bulunması gereken yerler mahkemeler ve Cumhuriyet Savcılığıdır. Katipler bu yerlerde zorunlu ihtiyaçlardır. Katiplerin çalışma alanları ise;

 • Savcılık Kalemlerinde,
 • Ceza Mahkemeleri Kalemlerinde,
 • Hukuk Kalemi Mahkemeleri,
 • Ticaret Mahkemeleri,
 • Kadastro Mahkemeleri,
 • Resmi ve işini yapabileceği alanlarda çalışabilmektedir.

Zabit Katiplerinin Yapması Gerekenler

Zabıt katipliği yapan bir kişinin ilk olarak görevi tutanak yazmak ve hazırlamaktır. Zaten mesleğinin isim anlamı da tutanak yazmanıdır. Zabıt katipliği denildiğinde genellikle aklımızda canlanan hakimlerin filmlerde yaz kızım diye seslendiği kişilerdir. Ancak görevleri sadece bu değildir. Zabıt katipleri için sadece mahkeme olarak düşünmek yanlış olacaktır. Bu kişiler mahkeme dışında da görev yapabilirler. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcısı huzurunda yapılacak olan bütün işlemler için tutanak tutmaya hazır ve deneyimli olmak zorundalardır. Genel olarak görevlerini hakim ve savcıların denetimi altında yapmaktadırlar. Adli yargı ilk derece mahkemeleri ve Cumhuriyet Başsavcılıklarında görev yapan katipler yazı işleri müdürlüğünün yönetiminde, hakim ve savcının denetiminde çalışmaktadırlar. Ülkemizde zabıt katipleri yargılama ve soruşturma adına gelen davaların tutanaklarını yazmakla görev alırlar. Bu tuttukları tutanaklar hem zabıt katibi tarafından hem de hakim tarafından imzalanır.

 

Zabıt Katipleri Görevleri

Zabıt katibi olan kişi kesinlikle tuttuğu tutanağı imzalamak zorundadır. Eğer ki zabıt katibinin imzası olmadan bir tutanak tutulmuş ise bu tutanak hukuken geçerli olmayacaktır. Tutanağın hukuken geçerli olabilmesi ve işleme konulabilmesi için zabıt katibinin imzasının olması şarttır. Bu kişilerin görevlerinden ve zorunluluklarından bahsedecek olursak;

 • Duruşma sorgularında bulunmaları zorunludur.
 • Keşiflerde bulunmaları zorunludur.
 • Savcılar ya da hakimler tarafından yazdırılmış olan beyanları tutanağa geçirmek zorundadırlar.
 • Doğrudan yazılmasına izin verilen beyanların tutanağa geçirilmesi zorunludur.
 • Elektronik kayıt işlemlerini yapmak zorundadırlar.
 • Onay yetkisinin zabit katibinin kendisinde olması ya da amirinde olması durumundaki işlerde amirinin talimatına uymak zorundadırlar.
 • Mahkemelerin ara verme kararını yerine getirmektedirler.
 • Gerekçeli olacak kararı hakimin uygun gördüğü ve söylediği şekilde yazmak zorundadırlar.
 • İddianame gibi soruşturmaya son vermekte olan ve savcının kararının sadece söylediği gibi yazmak zorundadır.
 • Karar belli olsa bile henüz bir kesin kararın bulunmadığı, soruşturması ve yargılanması devam eden dosyaları da takip ederek muhafaza etmek zorundadır.
 • Teftiş görmemiş olan ve arşivde bulunmayan dosyaların düzenlemesini yapmak ve muhafaza etmek zorundadır.
 • Evrak, dosya ve kayıtların düzenli bir şekilde ilerlemesini sürdürmek zorundadır.
 • Davadaki tarafların dosyayı inceleme talebine nezaret etmek ayrıca da dosya inceleme tutanağı tutmalıdır.
 • Çıkan kararları ve tutanakları kesinlikle inceleyerek imzasız bırakmamalıdır. Bu durumda kalınırsa tutanaklar imzasız olduğu için geçersiz olacaktır. Elektronik imza atılması şarttır.
 • Zabit katibi olan kişi dizi pusulasını da düzenlemek ile yükümlüdür.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir