K羹癟羹kba Hayvanc覺l覺a 30 Bin TL Hibe Kredi

28.06.2018
A+
A-
K羹癟羹kba Hayvanc覺l覺a 30 Bin TL Hibe Kredi

Son g羹nlerde 羹lkemizde k羹癟羹kba hayvanc覺l覺a yap覺lacak yat覺r覺mlar覺n art覺r覺lmas覺n覺 hedeflemek ad覺na, devlet taraf覺ndan uygulanacak olan hibe kredi konusu g羹ndeme gelmektedir. 2017 y覺l覺nda balanan ve 2018 y覺l覺nda uygulanmas覺 devam eden ilgili hibe kredi, ge癟tiimiz g羹nlerde G覺da, Tar覺m ve Hayvanc覺l覺k Bakanl覺覺 taraf覺ndan detaylar覺 a癟覺klanm覺t覺r. B羹y羹kba hayvanc覺l覺k konusunda yap覺lan 癟eitli tevikler ve devlet destekleri ile 繹zellikle k羹癟羹k ve orta 繹l癟ekli tesislerin kapasitelerini art覺rmak hedeflenmektedir. Daha k羹癟羹k sermayeli yat覺r覺mc覺lar ve k繹yl羹lerin tevik edilmesini hedefleyen k羹癟羹kba hayvan yetitiricilii destekleri ile hem 羹retimin art覺r覺lmas覺 hem de kentten k繹ye geri d繹n羹羹n ger癟ekletirilmesi hedeflenmektedir.

K繹ye geri d繹n羹 projesi kapsam覺nda yap覺lan hibe krediler ile k羹癟羹k 繹l癟ekli hayvan yetitiricilii 癟iftliklerinin say覺s覺n覺n art覺r覺lmas覺 hedeflenmektedir. lkemizde b羹y羹k bir sorun olarak s羹rekli g羹ndeme gelen b羹y羹k kentlere g繹癟羹n 繹n羹ne ge癟ilebilmesi son derece b羹y羹k bir 繹nem ta覺maktad覺r. Bu g繹癟羹n 繹n羹ne ge癟ilmesi, hem b羹y羹k kentlerin daha yaan覺labilir bir hale gelmesine olanak salayabilmekte hem de 羹lke ekonomisine olumlu katk覺 salayabilmektedir. Devlet taraf覺ndan bu konuda al覺nan 癟eitli tedbirlerden baz覺lar覺 da, devlet destekli yap覺lan tevikler ve kredi destekleridir. B羹y羹kba ve k羹癟羹kba hayvan yetitiricilii konusundan verilen destekler, tar覺msal alanda yap覺lan tevikler bu uygulamalardan baz覺lar覺d覺r.

Son olarak verilen destekler aras覺nda en 癟ok dikkat 癟eken ve en 癟ok ses getiren uygulaman覺n, k羹癟羹kba hayvanc覺l覺k konusunda yap覺lan 30 bin TL deerli hibe kredi olduu g繹r羹lmektedir. Gen癟 癟ift癟ileri destekleme amac覺yla gelitirilen bu proje sayesinde, bir癟ok gen癟 癟ift癟inin k羹癟羹kba hayvanc覺l覺ktan ekmek kap覺s覺 olarak yararlanabilmesi hedeflenmektedir. Devlet tevikleri ve destekler sayesinde, k繹yl羹 ve 癟ift癟ilerin, bulunduklar覺 yerlerde arazileri daha verimli kullanabilmeleri, i g羹癟lerini 羹lke ekonomisine ve 羹retimine olumlu y繹nde katk覺 salayacak ekilde kullanabilmeleri hedeflenmektedir.

K羹癟羹kba Hayvan Yetitiricilerine Verilecek Kredinin artlar覺 Nelerdir?

Devlet destekli olarak verilmeye balanan k羹癟羹kba hayvan yetitiricilii tevikleri ile gen癟 癟ift癟ilerin k繹ylerine geri d繹n羹羹 hedeflenmektedir. Bu kredinin devlet destekli veriliyor oluu sebebi ile artlar覺n覺n daha hafif olaca覺 d羹羹n羹lmektedir. Al覺nacak olan 30 bin TL limitli hibe kredi ile bir癟ok 癟ift癟inin ge癟imini salayabilecei d羹羹n羹lmektedir. ncelikle k繹ye d繹n羹 bu krediyi alabilmek i癟in aranan artlar覺n ba覺nda gelmektedir. En az 300 adet k羹癟羹kba hayvan覺n bak覺labilecei bir alana sahip olmak da bu krediyi almak i癟in aranan artlardan biridir. Devlet bankalar覺 veya 繹zel bankalardan bu kredinin bavurusu al覺nmaktad覺r. 30 bin TL k羹癟羹kba hayvan yetitiricilii hibe kredisi i癟in aranan artlarla ilgili her t羹rl羹 ayr覺nt覺l覺 bilgi, kredi veren bankalardan al覺nabilmektedir. K繹yden kente g繹癟羹n durdurulmas覺 ve k繹ye geri d繹n羹羹n ger癟ekletirilmesi hedeflenen bu t羹r teviklerde, aranan belli bal覺 artlar bulunmaktad覺r. Bu artlara sahip olan herkes ilgili bankalardan kredi talebinde bulunabilmektedir.


30 Bin TL Hibe Kredi ile K繹ye D繹n羹 Ger癟ekletirilir mi?

lkemizde yaanan g繹癟 sorunu ile birlikte, hem b羹y羹kehirlerin mevcut altyap覺lar覺 yetersiz hale gelmekte, hem de g繹癟 yaan覺lan b繹lgelerde b羹y羹k bir ekonomik boluk olumaktad覺r. Tar覺m ve hayvanc覺l覺k sekt繹r羹n羹 de dorudan olumsuz y繹nde etkileyen bu g繹癟 sebebi ile 羹lke ekonomisi b羹y羹k bir olumsuz darbe almaktad覺r. Bu olumsuzluklar覺n 繹n羹ne ge癟ebilmek i癟in; 繹ncelikle g繹癟羹n 繹n羹ne ge癟ilmeli, sonras覺nda ise g繹癟 ger癟ekletiren halk覺n, k繹ylerine geri d繹n羹lerinin salanmas覺 gerekmektedir. Bu hedeflere ulaabilmek i癟in ise; k繹yl羹n羹n k繹yde ge癟imini daha rahat artlar alt覺nda kazanabilmesi salanmal覺d覺r. Devlet taraf覺ndan tar覺m ve hayvanc覺l覺k konusunda yap覺lan tevikler ve destekler sayesinde, bu hedefleri ger癟ekletirmek m羹mk羹n olmaktad覺r. Tar覺m ve hayvanc覺l覺k konusunda belirlenen hedeflere ula覺lmas覺 ile birlikte, hem b羹y羹k bir istihdam sorunu ortadan kald覺r覺labilecek, hem g繹癟 sorununun 繹n羹ne ge癟ilebilecek hem de 羹lke ekonomisine b羹y羹k bir rahatlama salanabilecektir. K繹ye d繹n羹 konusunda ekonomik 癟ekinceleri olanlar, yap覺lan 癟eitli destek ve tevikler sayesinde daha rahat bir ekilde geri d繹n羹 ger癟ekletirebilmektedir. Bu sayede k繹yl羹n羹n ekonomiye ve 羹retime kat覺l覺m覺 salanabilmektedir.

Hibe Kredi Almak 襤癟in Ne Yapmak Gerekir?

K羹癟羹k ve b羹y羹kba hayvanc覺l覺覺n tevik edilmesi amac覺yla, ilgili bakanl覺k taraf覺ndan belirli aral覺klarla 癟eitli tevikler verilmektedir. Bu teviklerin belki de en 癟ok ses getireni; k羹癟羹kba hayvan yetitiricilerine verilmeye balanan 30 bin TL hibe kredi olduu g繹r羹lmektedir. Gen癟 癟ift癟ilerin k繹ye d繹n羹lerini hedefleyen bu proje sayesinde, bir癟ok gencin mevzubahis kredi i癟in giriimlerini balatt覺覺 g繹r羹lmektedir. Devlet destekli olarak verilen k羹癟羹kba hayvanc覺l覺kta 30 bin TL 羹st limitli hibe kredi i癟in; bankalara bizzat bavuru yap覺lmas覺 gerekmektedir. Bavuru sahiplerinden istenecek belgeler, bankadan bankaya deiiklik g繹sterebilmektedir. Bu sebeple ilgili belgelerin dou tanzim edilebilmesi ve zaman kazan覺labilmesi sebebi ile telefon bankac覺l覺klar覺, internet ubeleri, mobil uygulamalar覺 veya ubeleri kullan覺labilmektedir. B羹t羹n kredi tiplerinde oluu gibi, 30 TLye kadar verilen k羹癟羹kba hayvan yetitiricilii destek kredisinde de, aranan belli bal覺 art ve koullar bulunmaktad覺r. ncelikle hayvan yetitiricilii yap覺lacak uygun bir yerin bulunmas覺 gerekmektedir. Bu sebeple bankalar taraf覺ndan, yetitiriciliin yap覺laca覺 arazi veya bina ile ilgili tapu istenebilmektedir. 襤lgili krediyi veren bankalar覺n en yak覺n ubelerine gitmek, internet ubelerinden veya telefon bankac覺klar覺ndan aranan artlarla ilgili gerekli b羹t羹n bilgileri almak m羹mk羹n olmaktad覺r. Ayr覺ca muhtarl覺klar ve kooperatifler de bu konuda gerekli bilgiyi verecek kurumlardan baz覺lar覺d覺r.

Hangi Bankalar 30 Bin TL Hibe Kredi Veriyor?

Bata Ziraat bankas覺 olmak 羹zere, devlet bankalar覺 ve 繹zel bankalar覺n 30 bin TL hibe kredi bavurusu kabul ettii bildirilmektedir. Devlet destekli hayvan kredilerinden biri olan bu hibe kredi ile bir癟ok gen癟 癟ift癟inin k繹ye d繹n羹羹 hedeflenmektedir. 30 bin TL k羹癟羹kba hayvanc覺l覺k hibe kredisi veren bal覺ca bankalar; 襤 Bankas覺, Ziraat Bankas覺, Halkbank, QNB Finansbank, TEB, Akbank, Garanti Bankas覺, Vak覺flar Bankas覺, Odeabank, HSBC ve Denizbank olmaktad覺r. Gen癟 癟ift癟i projesi kapsam覺nda verilmeye balanan bu kredinin artlar覺 ie ilgili her t羹rl羹 detayl覺 bilgi, mevzubahis bankalar覺n ubelerinden, internet ubelerinden ve telefon bankac覺l覺klar覺ndan 繹renilebilmektedir. Ayr覺ca tar覺m kredi kooperatifleri gibi birimlerden de konu hakk覺nda bilgi al覺nabilmektedir. Bankalar覺n kredi bavurusunda isteyecei belgelerin neler olduu da ayn覺 yollarla 繹renilebilmektedir.

30 Bin TL Hibe Kredi Alabilmek 襤癟in Ka癟 K羹癟羹kba Hayvan Gerekir?

2017 ve 2018 y覺l覺nda verilmeye balanan 30 bin TL deerindeki hibe krediden yararlanabilmek i癟in, belirli say覺da k羹癟羹kba hayvan al覺m覺n覺n ger癟ekletirilmesi gerekmektedir. G覺da, Tar覺m ve Hayvanc覺l覺k Bakanl覺覺n覺n k羹癟羹kba hayvan yetitiriciliini tevik etmek ad覺na ald覺覺 tedbirlerden biri olan hibe kredi, ayn覺 zamanda k繹yden kente g繹癟羹n 繹n羹ne ge癟meyi hedeflemektedir. Bunun yan覺nda, k繹ye geri d繹n羹 i癟in de bu t羹r kredilerin ve desteklerin verildii g繹r羹lmektedir. 30 bin TL deerindeki hibe krediden yararlanabilmek i癟in, en az 300 adet k羹癟羹kba hayvan al覺m覺n覺n ger癟ekletirilmesi gerekmektedir. 300 adet k羹癟羹kba hayvan yerine, 5 adet de dam覺zl覺k d羹ve al覺m覺 da s繹z konusu hibe kredi al覺m覺 i癟in yeterli olmaktad覺r. Al覺nacak k羹癟羹kba hayvan覺n, koyun veya ke癟i olmas覺 gerekmektedir. Bireysel bavurular覺n kabul edildii bu krediden, kooperatifler veya b羹y羹k 癟iftlikler yararlanamamaktad覺r. Gen癟 癟ift癟ilerin k繹ye d繹n羹lerinin hedeflendii bu proje kapmas覺nda, devlet bankalar覺 ve bir癟ok 繹zel bankadan ilgili kredinin bavurusu yap覺labilmektedir. Bankalar覺n kredi bavuru sahiplerinde arad覺klar覺 artlarla ilgili geni bilgi, internet ubelerinden ve en yak覺n banka ubelerinden al覺nabilmektedir.

Fuat akmak
Fuat akmak
KOSGEB, Banka kredileri ve kredi kartlar覺 hakk覺nda t羹keticilerin doru y繹nde bilgilendirilmesi i癟in i癟erikler haz覺rl覺yorum. Akl覺n覺za tak覺lan sorular覺n覺z olursa l羹tfen makale alt覺ndaki yorumlar k覺sm覺ndan yazarak bana ulaabilirsiniz.
YAZARA A襤T TM YAZILAR
Z襤YARET襤 YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Tayyip dedi ki:

    Ben覺m 400 durum aksam var buyuk ba veya kucuk ba hayvan almak istiyorum bu habere nes覺l destek alabilirim acaba