Blog

Köy Korucusu Nedir?

Köy korucusu 26 Mart 1985 tarihinde 442 sayılı Köy Kanunun 74. Maddesinde yazan, muhtarlığın önerisi, kaymakamlığın uygun görmesi ile gönüllü ya da valiliğin önerisi ve İçişleri Bakanlığının uygun görmesi ile görev yapan silahlı personeldir İdari olarak mülki amirlerine, mesleki olarak Jandarma komutasının altındadırlar. Köy koruyucuları daha çok Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde ki illerde görevlerini yerine getirmektedirler.

Terörle mücadele Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bütün kuvvetiyle devam etmekte. Bu mücadelede de köy koruyucularının yeri ve önemi. Özellikle köy yollarının yapım ve çalışmalarında, köylülerin mahsulünün korunmasında önem teşkil etmektedir. Başbakanlık tarafından çıkarılan KHK ile terörle mücadele de kolluk kuvvetlerine büyük yarar sağlayan geçici köy koruyucularının ismi “güvenlik koruyucusu” olarak değişmiştir.

Köy koruyucularının hangi illerde görev yapacağı hükümet tarafından belirlenmektedir. Köy koruyucularının mevcudunun artırılması ile terörle mücadelede de önemli bir adım atılacaktır. Güvenlik korucu maaşı hakkında bilgi almak isteyenlerin gerekli yerlere gitmeleri gerekmektedir. Güvenlik korucuları maaşları ne kadar olacak, Güvenlik korucuları maaşları 2017 ne olacak, Güvenlik korucusu maaşı 2017 hakkında bilgi edinebilmek için yazımızı okumaya devam etmelisiniz.

Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile köy koruyucuları ya da yeni ismi ile Güvenlik Koruyucularının sayısı Türkiye genelinde 54 bin 760’a yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Yeni göreve alınacak köy koruyucularının belirli koşulları olacaktır. Bu koşullar şu şekilde olacaktır;

 • Yaş olarak 22’nin altında ve 30’un üzerinde olmak zorundadır
 • Gönüllü köy koruyucularının yaş sınırı 37 olmalıdır
 • Yaş ortalaması 42’den 31’e düşürülecek

Güvenlik Korucusu Olma Koşulları

 • Cinsiyeti erkek olmalıdır
 • C. Vatandaşı olmalıdır
 • Askerliğini yapmış olmalıdır
 • Okuryazar olmalıdır
 • 30 yaşını doldurmamış olmalıdır
 • 22 yaşın altında olmamalıdır
 • Kamu haklarından mahrum olmamalıdır
 • Altı aydan fazla hapiste bulunmamalıdır
 • Affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, iflas gibi ya da istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, suçtan karşılanan mal varlığı değerlerini temize çıkarma, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa çıkarma suçlarından ceza almamak, hüküm giymemelidir
 • Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep ya da bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kısmını, diğer kesim aleyhine kin ve düşmanlık ile alenen tahrik etme suçlarından ceza ve hüküm giymemelidir
 • Terör suçlarından hüküm giymemelidir
 • Kan davasına karışmamış olmalıdır
 • Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edebilecek seviye de hastalığı, sakatlığı ve akıl hastalığına sahip olmamalıdır
 • Siyasi partilere üye olmamalıdır
 • Görev talep ettiği yerde son 1 yıldır oturması gerekmektedir

Köy Koruyucularının Görevleri

 • Köyde yaşayan halkın canına, namusuna, sahip olduğu malına ve tasarruf emniyetini gasp edenleri belirlemek ve bunları takip etmek, köy muhtarına ve en yakın jandarma karakoluna en seri vasıtası ile bildirmelidir
 • Olaylara karışan kişilerin olay yerinden kaçmalarını önlemek, köy halkının ve köy zabıta görevlerinin de yardımı ile suçlu ve suçluları yakalamalıdır
 • Adli kolluk olaylarında delillerin güvenliğini sağlamalıdır
 • Köyde bulunan eski hükümlülerin, sabıka kaydı bulunanları ya da şüphelilerin durumlarını araştırmak, asker ve yoklama kaçaklarını takip etmek, bunlar hakkın da elde ettiği malumatları köy muhtarına ya da jandarma birimlerine iletmelidir
 • Meydana gelen doğal afetleri bilgi edindiğinde, köy muhtarına ve en yakın jandarma birimlerine bildirmelidir
 • Köy yolları, içme suyu tesisleri ile trafo ve köyün ortak malları, su kuyuları, su setleri ve kanallarına yönelik her türlü gaspı önlemek ve bu gibi tesislerin korunmasında kolluk kuvvetlerine yardımcı olmalıdır
 • Suç işlenirken ya da işlendikten sonra, henüz izleri kaybolmadan suçluları bulmak ve yakalamalıdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir