Blog

KOSGEB Girişimcilik Desteği Alabilmek Zor Mu?

KOSGEB Girişimcilik Desteği Alabilmek Zor Mu?

KOSGEB, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi ve yeni yatırımlar için teşvik edilmesi amacıyla, bu işletmelere destek olan bir kurumdur. Tam adı, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı olan KOSGEB, vermiş olduğu hibe kredi desteği ile girişimcilere destek olmakta ve kurulacak olan yeni işletmelerle de ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.

KOSGEB, vermiş olduğu maddi desteği yanında, girişimci adaylarına girecekleri alan ile ilgili olarak da eğitim vermekte ve bu sayede kurulacak olan işletmenin verimli bir şekilde işletilmesine yardımcı olmaktadır. KOSGEB desteklerinden faydalanmanın ve bu desteğin hangi sektörler kapsadığını birlikte inceleyelim.

KOSGEB Ne Şekilde Girişimcilere Destek Oluyor?

KOSGEB, küçük ya da orta ölçekli bir işletme kurmak isteyen kişilere gerek hibe, gerek kredi gerekse de eğitim yönünden destek olmaktadır. KOSGEB tarafından desteklenen bir sektöre giriş yapmak istiyorsanız, öncelikli olarak KOSGEB’in o alan ile ilgili vermiş olduğu eğitimi almak ve eğitimi başarı ile tamamlamak zorundasınız.

KOSGEB, eğitimde başarılı olan ve diğer şartları yerine getiren kişilere, 50 000 TL geri ödemesiz hibe yardımında bulunmaktadır. Bu yardımın yanı sıra, 100 000 TL de, geri ödemeli faizsiz kredi desteği vermektedir. Yatırım maliyetlerinin yüksekliği düşünüldüğünde, bu destek birçok girişimci için büyük bir fayda sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, iş kurulacak alan ile ilgili eğitimlerin de alınması, girişimcilerin karlılığını kısa sürede arttırmasına yardımcı olmaktadır. 50 000 TL’lik ilk yatırım ve giderlere yönelik destek sonrası, işletme kurulduktan sonraki 24 ay içerisinde büyük ölçekli makine ve teçhizat alımı için de, 100 000 TL geri ödemeli, faizsiz kredi imkanından da faydalanabilirsiniz. Bu destekten faydalanmak, tamamen girişimcilerin tercihine ve işletmelerinin büyümesine paralel olarak sağlanmaktadır.

KOSGEB Hangi Sektörleri Destekliyor?

KOSGEB, vermiş olduğu 50 000 TL hibe, 100 000 TL geri ödemeli faizsiz kredi ve iş kurulacak olan alan ile ilgili eğitim desteğini belirli sektörler için vermektedir. Bu sektörler; tarım, hayvancılık, turizm, üretim, hizmet, endüstri, ar-ge, yazılım ve enerji sektörleridir. KOSGEB tarafından desteklenen bu sektörlere yapılacak yatırımlar, yatırımın yapıldığı bölge ekonomisine ve daha genelinde ülke ekonomisine büyük katkı sağlamakta ve istihdam yaratılmaktadır.

KOSGEB, desteklediği bu sektörler haricinde; tütün, alkol, finans, sinema, gayrimenkul, sağlık gibi sektörler için bir destek sunmamaktadır. Siz de kuracağınız işletmeniz için KOSGEB desteği almak istiyorsanız, yatırım yapmadan önce gireceğiniz sektörün KOSGEB tarafından desteklenen sektörler içinde olup olmadığını araştırmalı ve öğrenmelisiniz. Yatırım yapacağınız sektör, KOSGEB tarafından desteklenen sektörler içindeyse, KOSGEB tarafından belirlenen şartları yerine getirmeniz halinde kolaylıkla KOSGEB yardımlarından faydalanabilirsiniz.

KOSGEB Desteği Almanın Şartları Nelerdir?

KOSGEB desteğinden faydalanmak için, kuracağınız işletmenin sektörünün KOSGEB tarafından desteklenen sektörler içerisinde yer alması ilk şarttır. KOSGEB, belirlemiş olduğu sektörler dışındaki sektörlere yatırım yapacak girişimcilere hiçbir şekilde destekte bulunmamaktadır.

Yatırım yapacağınız sektör, KOSGEB tarafından destek sağlanan sektörler içerisinde yer alıyorsa, KOSGEB tarafından belirlenen diğer şartları yerine getirmeniz durumunda, KOSGEB kredi ve eğitim desteklerinden yararlanabilirsiniz.

KOSGEB desteklerinden yararlanmanın ilk aşaması, KOSGEB tarafından verilen “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine” katılmaktır. E-devlet üzerinden başvuruların yapılabildiği Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 70 saat sürmektedir. Bu eğitim sayesinde, girişimcilerin iş kurma ve yürütme konusunda bilgi sahibi olmaları ve kuracakları işletme ile ilgili olarak planlama yapabilmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminin ücretsiz bir eğitim olduğunu da belirtelim.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini almak ve bu eğitimi başarı ile tamamlamak, KOSGEB desteği almanın ilk aşamasıdır. Bu aşamadan sonra, kuracağınız işletme ile ilgili olarak bir proje hazırlamanız, bu projeyi 3 kişiden oluşan KOSGEB jürisine sunmanız ve projenizin jüri tarafından onaylanması gerekmektedir.

Projenizin KOSGEB jürisi tarafından onaylanması sonrasında, 50 000 TL hibe krediyi almaya hak kazanırsınız. 50 000 TL’lik kredinin, 2000 TL’si İşletme Kuruluş Desteği, 18 000 TL’si Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği, 30 000 TL’si ise İşletme Giderleri Desteği adı altında verilmektedir.

Kimler KOSGEB Kredisinden Faydalanamaz?

KOSGEB kredi ve desteklerinden faydalanmanın ilk yolunun, yatırım yapacağınız sektörün, KOSGEB tarafından desteklenen sektörler içerisinde yer alması gerektiğini belirtmiştik. Yatırım kararı almadan önce, yatırım yapacağınız sektörün KOSGEB destekli sektörler içinde yer alıp almadığına emin olmalısınız. Tütün, alkol, finans, sinema, gayrimenkul, sağlık gibi sektörler KOSGEB’in desteklediği sektörler içerisinde yer almamaktadır.

Yatırım yapacağınız sektör KOSGEB tarafından desteklenen sektörler içindeyse bile bazı durumlarda KOSGEB desteği alamayabilirsiniz. Mevcut durumda kuracağı işletme haricinde bir başka işletmesi olanlar, başka bir işletmeye ortak olanlar, son bir yıl içerisinde bir işletme açıp kapatmış olanlar KOSGEB kredi ve desteklerinden yararlanamamaktadır.

KOSGEB jürisine sunduğu proje, jüri tarafından kabul edilmeyen kişilerin toplamda 3 başvuru hakkı bulunmaktadır. Projesi ilk seferinde kabul edilmeyen girişimci adayları, iki kez daha yeni bir proje sunma hakkına sahiptir. KOSGEB desteği alan bir girişimci bu desteği almaya hak kazanmışsa, daha sonra başka bir iş için tekrar destek talebinde bulunamaz. KOSGEB kredi ve destekleri bir kişiye bir defaya mahsus olmak üzere verilmektedir.

KOSGEB Desteği Sonrasındaki Aşamalar Nelerdir?

Yatırım yapacağı sektör KOSGEB tarafından desteklenen sektörler içinde olan kişiler, KOSGEB tarafından düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılarak başarılı olmaları durumunda, işletmelerine dair projelerini Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi jürisine sunmak zorundadır. Projesi KOSGEB jürisi tarafından kabul edilen kişiler kredi desteğini almaya hak kazanmaktadır.

Bu aşamadan sonra işletme kurulumu ile ilgili olarak atılacak her adım, KOSGEB tarafından denetime tabi tutulmaktadır. KOSGEB tarafından verilen kredilerin, amacına uygun olarak kullanılması gerekmektedir. Aksi bir durumun denetlemeler sırasında ortaya çıkarılması halinde ise, KOSGEB krediyi geri alma ve icra yoluna gitme hakkına sahiptir.

KOSGEB desteği ile kuracağınız işletmenizi, 3 yıl boyunca kapatamaz ya da bir başkasına devredemezsiniz. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde, size verilen KOSGEB destekleri geri alınmaktadır. Bunun yanı sıra, KOSGEB desteği ile aldığınız makine ve teçhizatı da 3 yıl boyunca satmanız mümkün değildir.

İşletmeniz için yapacağınız harcamaların hepsi için fatura ibraz etmeniz ve harcamaları şahsi değil, şirket hesabından yapmanız gerekmektedir. İşletmeniz için satın alacağınız makine ve teçhizatları 1. Dereceden akrabalarınızdan satın alamazsınız. İşletme sahibi olarak kendi adınıza maaş bağlayamazsınız.

Görüleceği üzere KOSGEB, destek öncesinde olduğu kadar vermiş olduğu destek sonrasında da denetim rolünü üstlenerek, alınan kredilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını denetlemektedir. Amacından sapan uygulamalar için, o güne dek verilen krediler geri alınabilmektedir. Sizler de iyi bir araştırma, planlama ve projelendirme ile KOSGEB kredi ve desteklerinden faydalanarak kuracağınız işletmeyi verimli bir şekilde çalıştırıp günden güne karlılığınızı arttırıp, işletmenizi büyütebilirsiniz.

İşletme kuruluşu sonrası 3 yıl boyunca KOSGEB tarafından denetleneceğinizi ve usulüne uygun olmayan işlemlerle karşılaşılması durumunda ise, size verilen desteğin kesilerek o güne kadar verilen desteklerin geri alınacağını da unutmayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir