Blog

Korucu Alımları 2017

Ülkemizde korucular özellikle güney doğudaki köy ve mezarların güvenliğini sağlamak ile yükümlü olan kişilerdir. Bu kişiler köy ihtiyar heyetince belirlenmektedir. Ayrıca korucular köyün muhtarlığına bağlı olarak çalışmakta olan kişilerdir. Bu kişiler silahlı olarak bekçilik yapmaktadırlar. Korucuların görevlendirilmesi sadece ihtiyar heyetince değil il ya da ilçelerde bulunan valinin teklifiyle de yapılabilmektedir. Bu durumun gerçekleşmesi için il ya da ilçede olağan üstü hal durumu gerçekleşmesi gerekmektedir. Valinin talep ettiği kişiler bakanlığında onaylaması durumunda korucu olarak göreve başlamaktadırlar. Ülkemizdeki asker ve polis gibi en yüksek yetkide koruma yapan kişilerden sonra önemi oldukça yüksek olan kişiler köy korucularıdır. Bu görevde yer almak isteyen kişiler köy korucuları ne zaman alınacak hakkında araştırmalarını sürdürmelidirler. Bu kişiler ülkemizdeki polis ve askerden sonra en büyük silah gücüne sahiplerdir.

Uzun zamanlardır polis ve askerler özellikle ülkemizin güney doğusunda hainler ve terör örgütleriyle karşılaşmaktadır. Bu duruma şahitlik eden ve bu görevi üstlenen diğer kişilerde köy korucularıdır. Terör örgütlerine karşı bir gücümüzde bu kişilerdir. Bu işi yapacak kişilerin gönüllü olarak çalışmayı istemeleri gerekmektedir. bu işi yapacak olan kişinin 22 yaşını geçmiş ve 60 yaşından da küçük olması gerekmektedir. Bu yaş aralığında bulunan herkes korucu olmak için başvurusunu gerçekleştirebilmektedir. Koruculuk, düşünüldüğü zaman sadece erkeklerin görev yapabileceği bir unvan olarak gözükse de bayanlarımızda bu görevi yapabilmektedir.

Köy korucusu alımları

Koruculuğun Tarihi Geçmişi

Koruculuğun başlama tarihi 26 Mart 1985’dir. Bu tarihte 442 sayılı kanunun 74. Maddesinde yapılmış olan değişikle birlikte muhtarın teklifi ve kaymakamın kabul görmesiyle birlikte gönüllü veya valiliğin teklifi ile birlikte İçişleri Bakanlığı’nın onayıyla geçici olarak görev yapan kişilere korucu denir. Bu kişiler idari açıdan kaymakamların komutası altındadır. Aynı zamanda bu kişiler mesleki açıdan da bağlı olan jandarma bölük komutanının emrinde ve komutası altında yer alır. Korucular çok uzun zamanlardır ülkemizin güvenliği adına hizmet vermekte olan kişilerdir. Korucular gönüllü ya da maaşlı olarak ikiye ayrılmaktadır. Korucular belirli bir ücret ile çalışarak sürelerini doldurduklarında emekli olabilmektedirler. Bu durum ücretli korucular için geçerlidir. Gönüllü korucular ise gerek duyulması durumunda geçici süre ile işe alınmaktadır. Gerek duyulmadığı zamanlar bu işi yapmazlar. Ülkemizde şu an yaklaşık olarak 25000 civarında gönüllü korucu yer alırken, maaşı koruculuk yapan sayısı ise 48000’dir. Korucu olmak istiyorum diyenlerin ilk olarak gerekli yerlere bunu bildirmesi ve onay alması gerekmektedir. Bu onay için ise korucu alımı şartları yerine getirilmelidir.

 

Korucu Olma Şartları

Korucu olmak isteyen kişilerin korucu alımları zamanlarını takip etmeleri gerekmektedirler. Aynı zamanda güvenlik korucusu alımı ne zaman hakkında takibinizi sürdürmelisiniz. Korucu olabilmek için birçok şart yer almaktadır. Bu şartlar ise;

  • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak,
  • Türkçe dilini düzgün telaffuz etmek ve bilmek,
  • Erkek korucular içinse askerlik hizmetini bitirmiş olmak,
  • Minimum olarak 22 yaşından büyük, maksimum olarak ise 60 yaşından küçük olunması gerekmektedir.
  • Kamu haklarından mahrum olma durumunun olmaması,
  • Herhangi bir suçtan ötürü hüküm ya da ceza almamak,
  • Ülkenin bütünlüğüne karşı bir eylemde yer almamak,
  • Alkol veya uyuşturucu gibi bir bağımlılığının bulunmaması,
  • Görev yapacak olduğu köyde yaşaması,
  • Görevini yapmasına engel olacak bir sağlık problemini taşımaması gerekmektedir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir