Blog

Katılım Bankaları Faizsiz İhtiyaç Kredisi Kullandırıyor Mu?

Katılım Bankaları Faizsiz İhtiyaç Kredisi Kullandırıyor Mu?

Günümüzde kişiler gerek ev ya da araba alımında, gerek yatırım amaçlı, gerekse de ihtiyaçlarını gidermeye yönelik olarak bankalardan kredi çekmektedir. Bankalar, bu krediyi verirken belirli bir faiz oranı ile kar etmeyi amaçlarlar. Bankaların vermiş olduğu kredi aslında bankaların vermiş olduğu borçtur. Bankalar da bu borcun üzerine yasal faiz ekleyerek kar elde etmeyi hedefler. Banka bu şekilde bir kar amacı güderken, kredi çeken kişiler toplamda ödeyecekleri kredi tutarının düşük olması için faiz oranı en düşük bankayı seçerken, faizin dinimiz açısından haram olması nedeniyle de sıfır faizli kredi çekimini tercih etmektedir.

İhtiyaç kredisi, günümüzde en çok talep edilen kredi çeşididir. Ev ve araba kredilerine oranla daha düşük tutarlarda ve kısa vadelerde çekilen ihtiyaç kredileri, faizin dinimiz açısından haram kılınması nedeniyle faizsiz olarak da çekilmek istenmektedir. Faizsiz ihtiyaç kredileri için ise, Katılım Bankaları izledikleri yol ile yardımcı olmaktadır.

Faizsin İhtiyaç Kredisi Veren Katılım Bankaları Hangileridir?

Faizi, dinimiz açısından haram olduğu için kullanmak istemeyen kişiler için Katılım Bankaları, bir alternatif durumundadır. Katılım Bankaları, ihtiyaç kredisi çekmek isteyen kişilere, kredi adı altında değil finansman adı altında borç vermektedir. Bu finansmanı faiz ile değil, kar payı adı altında talep eden kişilere vermektedir.

Katılım Bankalarının kar payı ile diğer bankaların faiz oranları ise, çoğunlukla birbirine yakın oranlardadır. Kar payı adı altında faizsiz kredi veren Katılım Bankaları şunlardır;

-Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

-Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

-Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

-Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

-Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

Yukarıda bahsettiğimiz Katılım Bankaları, finansman adı altında kar payları ile isteyen kişilere borç vermektedir. Dini hassasiyetleri nedeniyle faizsiz kredi çekmek isteyen kişiler için bu durum, gayet yerinde bir alternatif oluşturmaktadır. Ödedikleri borç üzerinden bankalara faiz geliri kazandırma istemeyen kişiler için oluşturulan bu yöntem ile kredi çeken kişiler, Katılım Bankalarına faiz adı altında değil, verdikleri bir diğer anlamda sattıkları kredinin kar payı adı altında ödeme yapmaktadır.

 

Faizli ve Kar Payı İle Verilen Kredilerin Farkları Nelerdir?

Faizli kredi, bankaların kişilere vermiş olduğu kredilere işlettiği yasal faiz oranı ile verdikleri kredinin zaman içerisinde geri alınmasıdır. Verilen anaparaya işletilen faiz oranı, bankanın karını oluşturmaktadır.

Faizsiz verilen kredileri ise iki başlık altında inceleyebiliriz. Bunlardan ilki, sıfır faizle sadece dosya masrafı ve diğer işlem bedellerinin tahsil edilerek verildiği kredilerdir. Bir diğer faizsiz kredi ise, Katılım Bankaları aracılığıyla kar payı oranları ile verilen kredilerdir. Katılım Bankaları, finansman borçlandırması ile verdikleri krediden kar payı adı altında gelir elde etmektedir. Bankalar açısından bir değişiklik söz konusu olmamasına rağmen, dini hassasiyetleri nedeniyle faizsiz kredi kullanmak isteyen kişiler için bu durum son derece kullanılabilir ve tercih edilir bir durumdur.

Gerek mevduat bankaları, gerekse de Katılım Bankaları BDDK’nın denetimine tabi bankalar olduğundan, işlemleri şeffaf bir şekilde yapmaktadır. Bu noktada Katılım Bankaları ve diğer bankaların faiz ya da kar payı adları ile ilgili olarak herhangi bir soru işareti kafanızda bulunmamalıdır. Mevduat bankalarında ödeyeceğiniz borcunuza faiz işletilirken, Katılım Bankalarında kar payı adı altında kredi harici ödemenizi yaparsınız. Tüm bu ödemeler, vade sayısına göre belirlenen ödemeler tablosunda sizlere kredi kullanımından önce gösterilmekte ve imzalatılmaktadır.

Katılım Bankalarından Faizsiz Krediyi Nasıl Alabilirim?

Ülkemizde faizsiz krediyi ilk kez kullandıran banka olan Albaraka Türk yanında, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım bankaları, faizsiz ihtiyaç kredisi veren diğer bankalardır. Bu bankalardan kullanacağınız ihtiyaç kredilerinde, kredinize herhangi bir faiz işletilmez. Sadece sizden, kar payı adı altında bir para talep edilir. Bu sayede faiz konusunda dini hassasiyetleri olan kişilerin ihtiyaçlarına cevap verilmektedir.

Faizsiz kredi kullandıran bu bankalardan kredi çekiminin, diğer bankalardan kredi çekimiyle temel şartlar bakımından hiçbir farkı yoktur. Katılım Bankalarından çekmek istediğiniz krediler için; gelirinizi beyan eden belgeleri hazırlamak, 18 yaşını doldurmuş olmak, daha önceki borçları nedeniyle yasal takibe uğramamış olmak, kredi notunuzun yüksek olması gibi temel şartlar aranmaktadır.

Yüksek tutarlı kredi çekimleri talebinde bulunan kişiler için Katılım Bankaları da, herhangi bir taşınmazın olmasını talep ederek o taşınmaza ipotek koydurmaktadır. Ayrıca, gerek görülmesi durumunda sizden kefil göstermeniz de talep edilebilmektedir.

Kar payı adı altında Katılım Bankalarından kullanacağınız kredilerde de, aylık ve toplam ödeme tutarı çıkarılmaktadır. Toplam ödeme tutarının çektiğiniz kredi ile arasında olan farkı, Katılım Bankaları tarafından kar payı adı altında gösterilmektedir.

 

Katılım Bankalar Kredisinde Murabaha İşlemi Nedir?

Murabaha, Katılım Bankalarının kar payı ile verdikleri krediyi en iyi açıklayan durumdur. Murabaha, satın bir malın fiyatının ve ondan elde edilecek karın müşteriye söylenmesi esasına dayanmaktadır. Burada satılan malı verilen kredi olarak düşünürsek, kar payı da o mal üzerine konan karı belirtmektedir.

Katılım Bankaları ve kişiler arasında bir şeffaflık sağlanmakta ve verilen krediye faiz işletilmemektedir. Katılım Bankalarının da bankacılık sektöründe rekabet ederek ayakta kalabilmesi için, işlemlerinden kar elde etmesi gerekmektedir. Katılım Bankaları, vermiş oldukları kredilere belirli bir kar payı koyarak isteyenlere sunmaktadır. Kar payı oranları ve diğer bankaların faiz oranlarının birbirine yakın olmasının temel nedeni de esasında bu durumu temel almaktadır. Bankalar arasında haksız rekabetin olmaması ve krediler üzerinden elde edilen gelirlerin birbirine yakın olması adına, Katılım Bankalarının kar payı ve diğer bankaların faiz oranları birbirine yakınlık göstermektedir.

Katılım Bankalarının Özellikleri Nelerdir?

Katılım Bankaları bankacılık sektöründe yer alan diğer bankalar gibi aynı işlevleri yapmaktadır. Katılım Bankaları da diğer tüm bankalar gibi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme (BDDK) kurumunun denetimine tabi olarak işlemlerini yürütmektedir.

Katılım Bankalarını diğer bankalardan ayıran en önemli özelliği, faizsiz kredi kullandırma imkanıdır. Burada faizsiz krediden kastedilen ise, kredi tablonuzda borcunuza işletilen bir faiz olmamasıdır. Kredi borcunuzu, kar payı adı altında bir bedel karşılığında Katılım Bankalarına ödemek gerekmektedir. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere, bankaların kredilere işlettiği faiz oranları ile Katılım Bankalarının kar payı oranları, birbirlerine karşı rekabet üstünlüğü doğmaması açısından benzer oranlardadır.

Dini açıdan faizin haram olması nedeniyle faiz işletilen kredileri kullanmak istemeyen kişiler için alternatif olan Katılım Bankaları da, kredi çekmek isteyen herkes için bir alternatif olmaktadır. Bankalar ile hiçbir farkı olmayan Katılım Bankaları, faizli kredilere göre karşılaştırma yapılarak en uygun kredinin çekilebilmesi adına kredi çekecekler için bir seçenek olmuş durumdadır.

Görüleceği üzere, dinimiz açısından haram olan faizi borç ödemesinde kullanmak istemeyen kişiler için alternatif olan Katılım Bankaları, faizsiz fakat kar payı adı altında ihtiyaç kredisi kullanmayı mümkün kılmaktadır. Özünde diğer bankaların faizden elde ettiği karı, Katılım Bankaları kar payından elde etmektedir. Gerek faiz gerekse de kar payı oranlarının birbirine yakın oluşu da, bankalar arası rekabetin çiğnenmemesi esasına dayanmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir