Blog

Güvenlik Korucusu Olma Şartları Nelerdir

Güvenlik Korucusu Olma Şartları Nelerdir

Köy Korucusu Nedir?

Köy korucusu 26 Mart 1985 tarihinde 442 sayılı Köy Kanunun 74. Maddesinde yazan, muhtarlığın önerisi, kaymakamlığın uygun görmesi ile gönüllü ya da valiliğin önerisi ve İçişleri Bakanlığının uygun görmesi ile görev yapan personeldir. İdari olarak mülki amirlere, mesleki olarak Jandarma komutası altındadırlar. Köy koruyucuları daha çok Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde ki illerde görev yapmaktadırlar. Terörle mücadele Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bütün kuvvetiyle devam etmektedir. Bu mücadelede de köy koruyucularının yeri büyüktür. Özellikle köy yollarının yapım ve çalışmalarında, köylülerin mahsulünün korunmasında önem arz etmektedir. Başbakanlık tarafından çıkarılan KHK ile terörle mücadele de kolluk kuvvetlerine büyük destek sağlayan geçici köy koruyucularının ismi “güvenlik koruyucusu” olarak değişmiştir. Köy koruyucularının hangi illerde görev alacağı hükümet tarafından belirlenmektedir. Köy koruyucularının mevcudunun artırılması terörle mücadele için yararlı olacaktır.

Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile köy koruyucuları ya da yeni ismi ile Güvenlik Koruyucularının sayısı Türkiye genelinde 54 bin 760’a yükseltilecektir. Yeni göreve alınacak köy koruyucularının belirli kıstasları olacaktır. Bu kıstaslar şu şekilde olacaktır;

 • Yaş olarak 22’nin altında ve 30’un üzerinde olacaktır
 • Gönüllü köy koruyucularının yaş sınırı 37 olacak
 • Yaş ortalaması 42’den 31’e indirelecek

Güvenlik Korucusu Olma Şartları

 • Erkek olmak
 • C. Vatandaşı olmak
 • Askerliğini yapmış olmak
 • Okur yazar olmak
 • 30 yaşını doldurmamış olmak
 • 22 yaşın altında olmamak
 • Kamu haklarından mahrum olmamak
 • Altı aydan fazla hapiste bulunmamak
 • Affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, iflas gibi ya da istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, suçtan karşılanan mal varlığı değerlerini temize çıkarma, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa çıkarma suçlarından ceza almamak, hüküm giymemek
 • Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep ya da bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kısmını, diğer kesim aleyhine kin ve düşmanlık ile alenen tahrik etme suçlarından ceza ve hüküm giymemek
 • Terör suçlarından hüküm giymemiş olmak
 • Kan davasına karışmamış olmak
 • Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edebilecek seviye de hastalığı, sakatlığı ve akıl hastalığına sahip olmamak
 • Siyasi partilere üye olmamak
 • Görev talep ettiği yerde son 1 yıldır oturması

 

Güvenlik Koruyucularının Görevleri

 • Köyde yaşayan halkın canına, namusuna, sahip olduğu malına ve tasarruf emniyetini gasp edenleri belirlemek ve bunları takip etmek, köy muhtarına ve en yakın jandarma karakoluna en seri vasıtası ile bildirmek
 • Olaylara karışan kişilerin olay yerinden kaçmalarını önlemek, köy halkının ve köy zabıta görevlerinin de yardımı ile suçlu ve suçluları yakalamak
 • Adli kolluk olaylarında delillerin güvenliğini sağlamak
 • Köyde bulunan eski hükümlülerin, sabıka kaydı bulunanları ya da şüphelilerin durumlarını araştırmak, asker ve yoklama kaçaklarını takip etmek, bunlar hakkın da elde ettiği malumatları köy muhtarına ya da jandarma birimlerine iletmek
 • Meydana gelen doğal afetleri bilgi edindiğinde, köy muhtarına ve en yakın jandarma birimlerine bildirmek
 • Köy yolları, içme suyu tesisleri ile trafo ve köyün ortak malları, su kuyuları, su setleri ve kanallarına yönelik her türlü gaspı önlemek ve bu gibi tesislerin korunmasında kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak
 • Suç işlenirken ya da işlendikten sonra, henüz izleri kaybolmadan suçluları bulmak ve yakalamak

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir