Blog

Devlet Destekli Tarım Sigortası Nedir?

Devlet Destekli Tarım Sigortası Nedir?

Türkiye Cumhuriyetİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından geliştirilen TARSİM programları ile, çiftçinin üretimini desteklemek ve olası doğal felaketler durumunda maddi kayıpları en aza indirmek hedeflenmektedir. Bu programlar kapsamında çiftçi ve üreticilerin geçim kaynaklarını teşkil eden mahsüllerinin daha az riskli bir şekilde yetişmesi sağlanabilmektedir. Uygulama kapsamına hem açık hem de sera şeklinde üretim yapılan tarım alanları dahil edilmiş ve bu alanlardan elde edilen her türlü bitkisel ürün, yetiştiricilerin sahip olduğu büyükbaş ve küçükbaş besi hayvanları, deniz ve su ürünleri, kümes hayvanı yetiştiriciliği konularında devlet destekli sigortalar yaptırılabilmektedir. Arıcılık ve kovan sahipleri için de devlet destekli tarım sigortası kapsamında çeşitli uygulamalar yapılmaktadır.

Üreticilerin Nereye Kayıt olmaları Gerekmektedir?

Proje kapsamında yer alan bu devlet destekli sigortalama işlemlerini yapılabilmesi adına üretici, yetiştirici ve çiftçilerin belirli şartları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu kişiler arazi, hayvan, tesis varlıklarına ve eğer varsa işletmelerine ilişkin kayıtlarını güncellemelidir. Hiç kaydı bulunmayan kişiler ise bakanlık ile temasa geçerek halihazırda yapmış oldukları üretime dair gerekli beyanları yapmalıdır. Çiftçiler için ise özel olarak bakanlık taraıfndan verilen sigorta prim desteklerinin alınabilmesi için ÇKS, TÜRKVET, SKS ve AKS sistemlerine kayıtlı olmak aranan şartlardandır.

Açık alanlarda bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi ile uğraşanlar için, çiftçi kayıt sistemi (ÇKS), Seracılık ve örtü altı tarım alanları için, örtü altı kayıt sistemi (ÖKS), Hayvancılık ile uğraşanlar için, veterine kayıt sistemi (TÜRKVET),  su ürünleri ürtimi yapanlar için, su ürünleri kayıt sistemi (SKS), arıları ve kovanları bulunanlar için ise arıcılık kayıt sistemi (AKS) uygulamalarına kayıt olunması şartının tamamlanması şarttır.

Nasıl Sigorta Yaptırılır?

Üretici ve çiftçiler için yapılacak olan ve prim ödemelerinin büyük bir kısmı devlet destekli olarak gerçekleştirilen sigortaların yaptırılabilmesi için acenteler ya da TARSİM Genel Merkezi hizmet vermektedir. Belirlenmiş şartları sağlayan üretici ve çiftçilerin bu merkezlerden sigorta talebinde bulunmalarının ardından verdikleri beyanların halihazırda güncel olduğuna ve durumu yansıttığına yönelik kontroller gerçekleştirilmektedir. Beyanlarında sorun olmayan ve ürünlerinin ya da hayvanlarının sigortalarını yaptırmak isteyen çiftçiler için daha sonra beyan tabanlı bir sigorta planı belirlenmekte ve buna göre de prim tutarı hesaplanmaktadır. Prim ödemelerinin birçok banka üzerinden gerçekleştirilmesi imkanı bulunmakta ve çiftçiler kendilerine verilecek numara ve giriş bilgileri ile TARSİM sistemi üzerinden sigorta poliçe ve prim durumlarını anlık olarak sorgulayabilmektedir. Böylelikle sigorta süresi boyunca süreç üzerinde takip ve kontrol elde etme imkanı hem çiftçi hem de üreticilere sağlanmıştır.

Hangi Üreticiler Ne Kadar Sigorta Primi Desteği Alabilir?

Bu sistemlere halihazırda kayıtlı olan kişile devlet tarafından verilecek prim desteği oranlarını çiftçiler için %50 ve %66, hayvancılık programları için ise %50 oranında alabilmektedir. Bu destek miktarları bahsedilen meslek gruplarında olan kişiler için yıllık olarak değişkenlik göstermekle birlikte 2018 yılı için bu desteğin bahsedilen yüzde oranlarınca verileceği bakanlık tarafından duyurulmuştur.

Çiftçi ve hayvancıların halihazırda yaptırdıkları ve devam eden sigortaları için geçmiş sigorta prinmlerine yönelik de ödeme alma imkanları poliçelerin beyan edilmesi ile mümkün olmaktadır. Ancak geçmiş yıllarda bu sigorta prim desteğindne faydalanılmaması halinde bunlara yönelik ödeme alma imkanı bulunmamakta ve bu duruma sadece 2018 yılı içerisinde yaptırılan sigortalar dahil edilmektedir.

Sigorta Kapsamında Neler Bulunmaktadır?

Bitkisel ürün sigortalarından faydalanmak isteyen çiftçiler için hem açık hem kapalı alan tarımına yönelik sigorta kapsamı dahilinde, ana risk olarak dolu belirlenmiştir. Buna ek olarak, fırtına, yangın, hortum, su baskını ve seller, deprem, heyelan ve kalite kaybı durumları da sigorta kapsamına dahil edilmiştir. Kapalı alan tarımına yönelik olarak ise programa, taşıt çarpmaları da dahildir.

Hayvancılık sigortası kapsamında ise hastalık, kaza, yangın, zehirlenme, doğal afet ve daha önce bahsedilen diğer sebeplerden kaynaklanan hayvan ölümleri, itlaf ve zorunlu kesim durumları ve yavru kaybı bulunmaktadır.

Sigorta kapsamlarının geniş olması saysinde hayvancılık ve çiftçilik ile uğraşan kişilerin yıl içerisinde hem kısa hem de uzun vadede ortaya çıkabilecek zararlarının takip edilebilmesi ve önlenmesi amaçlanmaktadır. Olası zarar durumunda ciddi oranlarda ödeme alınmasına imkan tanıyan bu sigortaların primlerinin en az yarısının devlet destekli bir şekilde ödeme imkanı bulunması da ayrı bir kolaylık teşkil etmektedir. Çiftçiler ve üreticiler bu sebeplerden ötürü oluşan zararlarını belgeleyip bakanlık ile iletişime geçtikleri takdirde zararlarının giderilmesine yönelik ödeme yardımlarını kısa süre içerisinde alabilmekte ve bu da olası ekonomik ve maddi problemlerin ortaya çıkmasını engellemektedir. TARSİM programı dahilinde sigortaları bu havuz sistemi üzerinden yapmanın mümkün olmasının yanında daha önce farklı yollarla gerçekleştirilen sigorta poliçelerinin de sisteme aktarılabilmesi ve bunların aynı yıl içerisinde olması halinde geçmişe yönelik ödeme desteği alınabilmesi imkanı da sunulmaktadır.

Ayrıca prim ödemelerinn mahsüllerin hasat dönemine aktarılabilmesi ve prim tutarınn %25lik kısmının ödenmesinin ardından geri kalanın bu şekilde ileriye aktarılabilmesi de devlet destekli tarım sigortası kapsaında çiftçilere sunulan diğer imkanlar arasında yer almaktadır.

Sigorta Primlerinin Takibi Nasıl Yapılır?

Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanlığı tarafından gerçekleştirilençalışmalar ile kurulan TARSİM, hem tarım hem de hayvancılık alanındaki sigortaların ortak havuz platformunu teşkil etmektedir. İnternet adresi üzerinden çiftçi ve üreticiler ile birçok bilgi paylaşımını yapan TARSİM aynı zamanda hesap oluşturulmasına izin veren ve böylelikle sigorta primlerinin takibat imkanını da sunan bir oluşumdur. Resmi internet adresi olan web.tarsim.gov.tr adresine giriş yapıldığı takdirde halihazırda faydalanılan sigortalara dair poliçe durumunun sorgulanması, genel ödeme durumuna dair bilgiler ve online prim hesaplamaları gibi hizmtlere ulaşmak mümkündür.

Primlerin ödenmesi esnasında gerekli şartları sağlayan üretici ve çiftçiler için prim hesabı verilecek devlet desteğinin de hesaplanması ile yapılmaktadır. Böylelikle devlet desteği olmadan ödenilecek tutardan, belirtilen oranlarda devlet desteği düşülmekte ve ödenmesi istenilen tutarlar belirlenmektedir.

Sigorta Kapsamında Olan Hallere Bağlı Zarar Durumunda Ne Yapılır?

Halihazırda mahsül, ürün ya da hayvanlarını  TARSİM’e bağlı olarak sigortalamış üreticilerin yapmaları gereken sigorta kapsamındaki hallere bağlı olarak zarar durumu söz konusu olduğunda yine TARSİM üzerinden başvuru yapmaktır. Bu durumda bakanlık tarafından görevlendirilen eksperler üretici ve çiftçiler ile iletişime geçerek beyan edilen durumun geçerli olup olmadığını doğrulamaya yönelik çalışmalar yürütmektedir.  Ekspertiz raporunun tutulmasının ardından gerçekten sigorta kapsamında yer alan hallerden dolayı zarar ettiği belirlenen çiftçiler ve üreticiler kısa süre içerisinde zararlarının karşılanasına yönelik ödemeler alabilmektedir.

Bu ödemelerin sistem üzerinden verilmesinin yanı sıra çiftçi ve üreticilerin zarar durumların prim ödemelerinin ekstra yapılandırılmasına yönelik çalışmalar da başlatılmaktadır. Yapılacak ödemeler hasar durumunun ekspertiz raporu ile belirlenmesinin ardından hesaplanmakta ve farklı durumlar için verilecek hasar telafisi tutarları değişkenlik gösterebilmektedir. Verilecek telafi ödemesinin belirlenmesinde en önemli etken hasar durumu olmakta ve bu hasar durumunun geleceğe yönelik etkileri de dikkate alınmaktadır. Hayvancılık ile uğraşan kişiler için hayvan ölümlerinin belirli bir periyodda oluşturduğu zararlar karşılanırken, çiftçiler için ise mahsülün eksilme seviyesi ile hasatta ne kadar zaar edileceği göz önüne alınmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir