Blog

5 İnek ve 300 Koyun Hibesi Nasıl Alınır?

5 İnek ve 300 Koyun Hibesi Nasıl Alınır?

Ülkemizde küçük ve büyükbaş hayvancılığın gelişmesi ve ekonomiye katkı sağlaması için, devlet tarafından hibe krediler, faizsiz krediler ya da hayvan hibeleri şeklinde destek verilmektedir. Hayvancılık yapmak için çiftlik kurmak isteyen kişiler adına en büyük maliyeti, hayvan alımı oluşturmaktadır. Bu maliyetin yatırımlara engel olmaması ve ekonomik kayıp yaratmaması adına devlet, hibe hayvan vererek girişimcilere destek vermektedir.

Her sene başında belirlenen destek türleri, hayvancılık ile uğraşmak isteyen kişilere belirlenen şartları sağlamaları koşulu ile verilmektedir. Devlet, hayvancılığı teşvik etmek adına her sene gerek parasal yönden, gerekse de hayvan hibeleri ile çiftçilere desteğini sürdürmektedir.

Devlet Destekleri Nasıl Alınır?

Devlet, çiftçilere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 30 000 TL hibe kredi desteğinin yanında, canlı hayvan hibeleri ile de destek olmaktadır. Küçük aile işletmeleri 2018 yılında 5 inek ve 300 koyuna kadar hibe hayvan desteği alabilmektedir. Bu sayede he istihdam yaratılması, hem hayvancılığın gelişmesi hem de ülke ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.

Hayvancılık ile ilgili olarak çiftlik kurmak isteyen kişiler, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il ya da ilçe müdürlüklerine başvurarak projelerini sunmak zorundadır. 5 inek ve 300 koyun hibesinden yararlanabilmek için, bakanlığa sunduğunuz projenizin kabul edilmesi gerekmektedir. Bu desteğin öncelikli olarak kadın çiftçilere verileceğini açıklayan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, hayvancılık yapan kadınların sigortalarının da iki yıl boyunca devlet tarafından ödeneceğini açıkladı.

Hibe Hayvanları Almanın Şartları Nelerdir?

Devlet tarafından verilen hibe hayvanları alabilmek için gereken ilk şart, daha önce verilen hibe kredilerden yararlanmamış olmaktır. Daha önce devlet tarafından verilen hibe kredilerden yararlananlar, hayvan hibeleri için başvuruda bulunamazlar.

Hibe hayvan desteğinden yararlanmak isteyen kişilerin, mevcut durumda sigortalı bir işte çalışmıyor olmaları gerekmektedir. Eğer sigortalı bir işte çalışıyorsanız, hibe hayvan desteğinden ne yazık ki yararlanmanız mümkün değildir.

Kurulacak olan çiftliğin devlet tarafından desteklenen bölgelerde olması ve arazinin hayvanlara bakacak yeterli büyüklükte olması gerekmektedir. Projenizin her aşaması Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından dikkatle incelenmektedir. Hayvan sayısına göre gerekli olan arazi büyüklüğüne sahip olmanız gerekmektedir.

Hayvan çiftliği kuracağınız bölgede ikamet etmeniz de gerekli şartlardan bir diğeridir. Hayvan hibelerinden yararlanmak isteyen kişiler, hayvancılığı yapmayı planladıkları yerde ikamet etmelidir.

Hayvan çiftliği kurma işine sıfırdan başlamak isteyenlere bu destek verildiği gibi, hayvan çiftliği olan ve mevcut çiftliklerini büyütmek isteyen çiftçiler de bu destekten faydalanabilir. Hayvan çiftliği olan kişilerin hayvan hibesinden faydalanması şartları da, sıfırdan hayvan çiftliği kuracak kişiler ile aynıdır.

Genç Çiftçi Projesi Desteği

Genç çiftçiler için de destekler 2018 yılında sürmektedir. Genç çiftçiler, 30 000 TL’ye kadar hibe para desteğinden faydalanırken, 5 inek ve 300 koyun desteğinin genç çiftçiler için de kullanılabilir olması gündemde. Hayvancılığı her aşamada desteklemeyi ve geliştirmeyi amaçlayan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, genç çiftçiler için de birçok hibe yoluyla desteği vermektedir.

Projelendirilen çiftliklerin ve bakılacak hayvan sayılarının belirlenmesi sonrası projenin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına sunulması ve projenin onay alması hibe kredilerin alınması için yeterli olmaktadır. Devletin yapmış olduğu bu teşvikler ile çiftlik kurmak isteyen ya da çiftliklerini geliştirmek ve büyütmek isteyen fakat maliyeti karşılayamayan çiftçiler için büyük fayda sağlamaktadır.

Küçük Aile İşletmelerine Devlet Desteği

Ülkemizde küçük aile işletmeleri, hayvancılığımızın en önemli ana unsurlarından biridir. Hayvancılık yaparak geçimini sağlayan aileler, aynı zamanda hayvansal gıdalar adına da ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Et ve süt üretimi ile hayvansal gıdalarda dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlayarak, ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadırlar. Ziraat bankası tarafından küçük aile işletmelerine verilen düşük faizli krediler yanında, devlet de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı aracılığıyla hibe hayvan desteği vermektedir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı tarafından açıklanan proje kapsamında, küçük aile işletmelerine 5 damızlık düve verilmesi öngörülüyor. Hayvanların üremesi ile her ailede 3 yıl sonunda 15 baş sürüye ulaşmak hedeflenmektedir. Ayrıca hayvanların yem giderleri için de devlet tarafından hayvan başına günlük 7 TL yardım verilmesi planlanıyor.

3 yıl sonunda 15 adet büyükbaş hayvana ulaşılması planlandığı için, 15 baş hayvana yetecek ölçüde ahıra sahip olunması gerekmektedir.

300 Koyun Hibesi Nasıl Alınır?

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından açıklanan hibe 300 koyun projesi ile köye dönen çiftçilere 300 koyun hibe edilecek. 300 koyun hibesi karşılığında, çiftçilerin arsaları ipotek edilmektedir. Bu şekilde, köyde arsası olmasına rağmen maddi imkansızlıklardan dolayı hayvancılık yapamayan kişilerin köylerine dönerek verilecek olan 300 hibe koyun ile hayvancılık yapmaları hedeflenmektedir.

300 koyun hibe desteğinden yararlanmak için belli başlı şartlar aranmaktadır. Öncelikle 300 koyun hibesi almak isteyen kişilerin, köylerinde 300 koyuna bakabilecek büyüklükte arsalarının olması ve bu arsayı devlete ipotek ettirmeleri gerekmektedir.

Herhangi bir şekilde başka bir yerde sigortalı olarak çalışmıyor olmak, aranan şartlardan bir diğeridir. Aynı zamanda, hibe başvurusunda bulunacak kişinin eğer varsa, eşinin de sigortalı bir işte çalışmıyor olması gerekmektedir. Hibe desteğinden faydalanmak isteyen kişiler, T.C. vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak zorundadır. Daha önce devletten herhangi bir hibe desteği alınmamış olması gerekmektedir.

Ayrıca, 300 koyun hibe desteğini alan çiftçilere asgari ücret üzerinden maaş ödenecek ve sigorta prim ödemeleri de devlet tarafından karşılanacaktır. İhtiyaç sahibi çiftçiler için aşı, yem, veterinerlik hizmetleri gibi destekler de sunulmaktadır.

Başvuru yapmak isteyen çiftçilerden istenen belgeler ise şunlardır,

-Nüfus cüzdanı aslı

-İpotek ettirilecek olan ve hayvancılığın yapılacağı arazinin tapuları

-Çiftçi kayıt belgesi

Başvurular, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il ya da ilçe müdürlüklerine şahsen yapılmalıdır.

300 Koyun Geri Ödemesi Ne Şekilde Yapılıyor?

Hibe edilen 300 koyun için devlet, çiftçilere geçimlerini sağlamaları amacıyla asgari ücret ödemekte ve SGK primlerini karşılamaktadır. Koyunların en az 1 yıl yavrulama yapmayacağı düşünüldüğünde, çiftçilerin geçimlerini sağlamaları adına bu yol çok faydalı olmaktadır.

Koyunlar yavrulamaya başladıktan sonra, çiftçiler yavruların tamamını ya da bir kısmını devlete vererek borcunu ödeyebilmektedir. Doğan yavruların devlete verilmesi borcunuzdan düşülecek. Kalan koyunlarınız ve kuzularınız için ise devlet desteği devam edecektir.

Görüleceği üzere küçük aile işletmelerine 5 damızlık inek hibesi ile 3 yıl sonunda 15 baş hayvan çiftliğine ulaşmak ve köye dönerek arazilerinde hayvancılık yapmak isteyenlere de 300 koyun ve yem desteği ile hayvancılık yapmak isteyenler ve çiftliklerini büyütmek isteyenler devlet desteğinden faydalanabilmektedir.

Devlet tarafından uzun vadeli olarak düşünülen ve uygulamaya konulan bu destekler, mevcut çiftçileri ve çiftçilik yapmak isteyen vatandaşların yatırım maliyetleri karşılanmakta ve bu sayede çiftçilere destek olunurken, ülke ekonomisine de katkı sağlanmaktadır.

Siz de belirlenen şartları karşıladığınızı düşünüyor iseniz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen bu hibe desteklerini inceleyerek sizin için en uygun olan desteği almak için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının il ya da ilçe müdürlüklerine başvurabilirsiniz.

4 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir