Blog

2018 Yılında Hibe Desteği Verilen Sektörler

2018 Yılında Hibe Desteği Verilen Sektörler

KOSGEB tarafından verilen desteklemelerden bazıları faizsiz olurken bazılarında ise verilen krediler hibe edilmektedir. Böylece belli alanlarda yapılan yatırımlar için karşılıksız kredi alınabilmekte, bu da girişimcilerin işlerini daha rahat geliştirme imkanı sunmaktadır. Hibe krediler belli alanda ve belli destekleme programlarında verilmektedir. Bu programların sayısı çok fazla olup sektör bu sektörler nace kodları denilen sayılarla gösterilmektedir. Her sene yenilenen bu kodlar sayesinde hangi sektörlerin KOSGEB tarafından desteklendiği daha net anlaşılmaktadır. KOSGEB tarafından verilen kredilerin temel amacı destekleme olup desteklenen sektörlerin üretim yapması ve istihdam oluşturması hedeflenmektedir. Üretim yapmayan ve istihdam oluşturmayan sektörler desteklenmemektedir.

2018 Yılında Hibe Desteği Verilen Sektörler ve KOBİ’ler

Nace kodları iş alanlarına göre belirlenmekte olup oldukça ayrıntılıdır. KOSGEB tarafından verilen kredilerin kullanılacağı alanlar genel olmayıp özeldir. Örnek vermek gerekirse inşaat ile ilgili farklı kodlar bulunmakta olup bunlar inşaat farklı bölümleri ile ilgilidir. Bundan dolayı desteklenen alanlarla ilgili farklı bir durum oluşabilmektedir. Hibe krediyi kullanacak olan kişilerin buna dikkat etmesi gerekmektedir. KOSGEB tarafından verilen desteklemenin amacı üretim ve istihdam olup buna yönelik krediler verilmektedir. Örneğin hayvancılık yapacak birisine hayvanların alımı için kredi verilmezken hayvancılık için kullanılacak ekipman için kredi verilmektedir. Buradan KOSGEB’in hayvancılık için hibe kredi verdiği söylenebilir fakat belli alanları için bu geçerlidir. Ya da süt üretimi niyetiyle hayvan alınmak istendiğinde durum farklılaşabilmektedir. Bundan dolayı kurum tarafından verilen hibe kredilerin hangi alanlarla ilgili olduğunun ayrıntılı olarak öğrenilmesi gerekmektedir.

2018 Yılında Hibe Desteği Verilen Sektörler ve Destekleme Programları

KOSGEB tarafından verilen hibe kredilerden yararlanmak için belli programlara başvuru yapılması gerekmektedir. KOSGEB tarafından uygulanan destek programları şunlardır:

 • Girişimcilik Destek Programı,
 • Genel Destek Programı,
 • İşbirliği ve Güç Birliği Destek Programı,
 • KOBİ proje Destek Programı,
 • KOBİGEL ve KOBİ Gelişim Destek Programı,
 • Tematik Proje Destek Programı,
 • Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı,
 • Ar-Ge, İnovasyon Destek Programı,
 • KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı,
 • Stratejik Ürün Destek Programı,
 • Endüstriyel Uygulama Destek Programı,
 • Uluslararası Kuluçka Merkezi Ve Hızlandırıcı Destek Programı,
 • Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama (Teknopazar) Destek Programı.

Hibe kredi almak isteyenlerin bu programlarından bir tanesine başvuru yapması gerekmektedir. Bu programlardan bazıları hibe kredi verirken bazıları ise faizsiz ya da farklı bir kredi verebilmektedir.

Girişimcilik destek programı kapsamında hibe kredi almak isteyenlerin öncelikle KOSGEB tarafından verilen eğitimlere katılması ve buradan sertifika alması gerekmektedir. Aksi takdirde bu programa yapılan başvurular reddedilmektedir. Bu eğitim toplamda 32 saat olup tamamen ücretsiz bir şekilde verilmektedir. Bu eğitimin sonunda alınan sertifika ile bu programdan yararlanılabilmektedir. Söz konusu program yeni işletme kuran kişilere ve işletmelerini büyütmek isteyen kişilere krediler vermektedir. Bu kredilerin bir bölümü faizsiz olurken bir kısmı ise hibe şeklindedir. Hibe olarak verilen kredinin makine teçhizat, yazılım ve ofis için gerekli olan diğer ihtiyaçlar için kullanılması gerekmektedir. Bu amaçlar için kullanılacak ücretlerin %60’ı ile %90’ı KOSGEB tarafından hibe olarak verilmektedir. Hibe olarak verilen kredinin toplam tutarı 50.000 liradır.

2018 Yılında Hibe Desteği Verilen Sektörler ve Teknolojik Yatırımlar

KOSGEB tarafından verilen hibe kredilerden yararlanmak isteyen kişilerin yararlanabileceği bir başka program ise “İşbirliği ve Güç Birliği Destek Programı” olup bu program da belli alanlarda hibe desteği sağlamaktadır. Söz konusu program hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacı ile yapılan yatırımları desteklemektedir. Ayrıca hizmet ve üretim kapasitelerini, verimliliğini, çeşitlerini ve kalitelerini artırmak amacıyla yapılan çalışmalarda desteklenmektedir. Ülkemiz için de çok faydalı olabilecek ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek, ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla yapılan yatırımlar yine bu program kapsamında desteklenmektedir. Program kapsamında ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla yapılan laboratuvarlarda destekleme kapsamındadır. Bunların dışında Orta-Yüksek ve Yüksek teknoloji alanlarında üretime yönelik yatırımlar da desteklenmektedir. Bu program kapsamında verilen kredinin miktarı ise 1.000.000 lira olup bunun 300.000 lirası hibedir. Eğer Orta-Yüksek ve Yüksek teknoloji alanlarında bir yatırım yapılmışsa sağlanan kredi miktarı 1.500.000 liradır ve bunun 300.000 lirası hibedir.

2018 Yılında Hibe Desteği Verilen Sektörler ve KOBİGEL

KOBİGEL – KOBİ Gelişim destek programı kapsamında KOBİ’lere farklı bir hibe fırsatı daha sunulmaktadır. Bu programda KOBİ’ler tarafından yapılan projeler desteklenmektedir. Projelerin büyüklüğüne göre söz konusu destek 1.000.000 liraya kadar çıkabilmektedir. Bu miktarın 300.000 lirası hibe şeklinde verilmektedir. Söz konusu miktarları alabilmek için kuruma sunulacak olan proje çok önemlidir. Bu projenin detaylı bir şekilde hazırlanması ve nace kodları arasında bulunan alanlardan bir tanesi ile ilgili olması gerekmektedir. Aksi halde destekleme alınamayacağı gibi daha önce yapılan masrafların da boşa gitmesi gibi bir durum söz konusu olabilmektedir.

2018 Yılında Hibe Desteği Verilen Sektörler ve 5 Milyon Kredi

KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı çerçevesinde de hibe kredi alabilme şansı bulunmaktadır. Burada amaçlanan öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerin pazara sunmak, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları yatırımların desteklenmesidir. Söz konusu yatırımların ülkeye çok büyük ekonomik katkısı olacağından dolayı bu programda verilen destek miktarı 5.000.000 liraya kadar çıkabilmektedir. Bu kredinin bir miktarı hibe diğeri normal kredi şeklinde verilmektedir. Böylece ülke ekonomisine sağlanan katkı desteklenmiş olmaktadır.

KOSGEB tarafından farklı programlarda da hibe desteği verilmektedir. Bu kredilerden yararlanmak için öncelikle belirtilen alanlarda yatırım yapılması gerekmektedir. KOSGEB çok fazla sayıda sektörü desteklemektedir. Geçmiş yıllarda en fazla desteği imalat, inşaat, ticaret ve ulaştırma gibi alanlara sağlamıştır. Söz konusu desteklerin bir kısmı hibe kredilerden oluşmaktadır. İmalat sektörü KOSGEB tarafından en fazla desteklenen alanların başında gelmektedir. Kurum tarafından üretime ve istihdama verilen önemin en önemli göstergelerinden bir tanesi imalata verilen hibe kredilerdir. İmalat sektöründeki yaklaşık 330 farklı alana destekleme yapan KOSGEB, üretimin artmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi olmayı başarmıştır. Tekstilden petrole varıncaya kadar çok sayıda ürünün imalatı desteklenmektedir. İmalattan sonra en fazla desteklenen alan ise ticarettir. Ticaret sektöründe de farklı 110 alan desteklenmektedir. KOBİ’lere verilen destekler bunun en önemli nedenidir. Ulaştırma ve depolama sektöründe 38 alanı destekleyen kurum, inşaat sektöründe ise 35 alanda destekleme yapmaktadır. Ülkemizdeki inşaat sektörünün son dönemdeki gelişiminde KOSGEB çok önemli roller oynamaktadır.

KOSGEB tarafından verilen hibe krediler için uygun alanda yatırım yapılması gerekmekte olup yatırım yapmadan önce söz konusu alanın KOSGEB tarafından desteklenip desteklenmediğini öğrenmek için nace kodlarına bakılması ve dikkatli bir şekilde gerekmektedir. Böylece yapılan yatırımlara hibe kredi desteği alınabilmekte ve bu da işletmenin daha rahat kurulması ya da büyümesini sağlamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir